School Groups

News & Events

Latest news and upcoming events

Parent Teaching Day

มื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ฝ่ายประถมศึกษาได้มีการจัดกิจกรรม Parent Teaching Day ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ หมุนเวียนกันมาให้ความรู้แก่นักเรียน โดยฝ่ายวิชาการได้มีการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของผู้ปกครองที่จะเข้ามาช่วยสอนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 - ป.6 ทั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองเข้ามาช่วยสอนจำนวน 18 ท่าน จากอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ ผู้พิภากษา นักวิทยาศาสตร์ ฯ Parent teaching day is ...

Read more

Donation for flood victims

โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ได้จัดโครงการ “แบ่งปันธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษสร้างเสริมพฤติกรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ โดยขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2560 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อรณรงค์การรับบริจาค ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้จัดการแสดงต่างๆ และจำหน่ายสินค้ามือสอง เพื่อรวบรวมเงินบริจาคซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ยอดเงินบริจาครวมทั้งหมดเป็นเงิน 141,770 บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะนำเงินที่ได้มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป Marmara Schools Wichai Wittaya English Program ...

Read more

Children and Lanna Day

โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และกิจกรรมล้านนาเดย์ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่องมุ่งเน้นให้เด็กได้รับความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดง การละเล่นรวมทั้งเกมส์ต่างๆ มากมาย Marmara schools Wichai Wittaya English Program held a Children's and Lanna ...

Read more

Talent Show

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 แผนกประถมมีกิจกรรม Wichai’s got talent กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในด้านของการฝึกซ้อม สนับสนุนเครื่องกาย อีกทั้ง นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดได้เสียสละเวลาว่างในการฝึกซ้อมอีกด้วย โดยทางฝ่ายประถมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม On 6th January 2017 Primary Section had the Wichai’s Got Talent activity. This activity encouraged parents ...

Read more

Parent Teaching day

วันที่ 18 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ แผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ในเรื่องต่ างๆกับนักเรียน

Parents teaching day Academic year 2016 in 18 th January 2017

Read more

Wichai Sport Day2106

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย วิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้แก่นักเรียน และ ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเพื่อสารสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน   Marmara Schools Wichai Wittaya held Sports Day on 8 th December in Chiangmai Municipality ...

Read more

P.6 Trip at Doiintanont

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชั้น ม.1 และ นักเรียนชั้น ป.6 โดยนำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่กลาง และสวนสมอลฟาร์ม ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง   25 November 2016 P.6 students went to Doi Inthanont ...

Read more

KG Sport Day 2016

Marmara School Wichai Wittaya KG Section Sports day 2016 At Basketball court. On 8 th December 2016.  โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา แผนกอนุบาล ได้จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามบาสเกตบอล วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559.   ...

Read more

The National Scout Day 2016

Marmara Schools Wichai Wittaya English Program celebrated the National Scout Day which was introduced to Thailand by The Great King Rama 6. All our young scouts were serious and ...

Read more

Clean Up Day for KG

Section has joined Cleanup day for King Rama 9 by take out the garbage inside the school at 10.00-11.00 O’clock.

วันที่ 23 พฤศจิกายน พศ.2558 ทางฝ่ายอนุบาลโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายในหลวงด้วยการเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน

Read more

Scout Activity Big Cleaning Day 2016

Marmara Schools Wichai Wittaya English Program celebrated the Scout Activity Big Cleaning Day 2016

กิจกรรมบำเพ็ญปรโยชน์ เนื่องในวันถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 2559 ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย วิทยานำลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ทำความสะอาดบริเวณรอบชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน เนื่องในวันถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย

 

 

Read more

Ceremony for King Bhumibol Adulyadej

11-06-2016

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน มาร์มาร่า วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย และ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย วิทยา จ.เชียงใหม่ The board, teachers and students of Marmara Schools Wichai Wittaya ...

Read more

Winter Course Fieldtrip

03-11-2016

กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 1/2016  ฝ่ายประถมศึกษาได้นำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาประจำสัปดาห์  ณ สวนน้ำ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ ซึ่งเด็กๆได้มีโอกาสฝึกทักษะการออกกำลังกายและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก Primary Students having a fun winter break course.The students are engaged and happy to study .The well set timetable which contains ...

Read more

Glong Sa bud Chai

06-10-2016

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เรียนรู้และฝึกการตีกลองสบัดชัยทุกๆวันอาทิตย์ ณ. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสบัดชัยพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติปี2535 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ Marmara Schools Wichai Wittaya English Program always pays attention to the cultural activities to preserve the Thai culture for Thai ...

Read more

National Youth Day 2016

27-09-2016

ในวันที่ 17 ก.ย. 2559 ทางสมาคมโรงเรียนเอกชนได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงเรียนเรยีนา เชลีวิลาลัย และมีการมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น ซึ่ง ด.ช. ณพนภัส  ธนัญชนะ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ในระดับปฐมวัย Congratulations to Marmara Wichai Wittaya School ...

Read more

Seminar about adolescent problems

27-09-2016

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย วิทยา ได้จัดการการประชุมสัมนาให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นโดย ศ.นพ. ณรงค์  มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน 2559  Marmara Schools WichaiWittaya English Program knows the parent have great importance in child’s education. In order to ...

Read more

Spelling Bee 2016

27-09-2016

ฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ได้จัดการแข่งขัน “Spelling Bee 2016” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รอบรองชนะเลิศในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 และ รอบรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการออกเสียงการสะกดคำและความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Marmara Schools Wichai Wittaya English Program has school motto; ...

Read more

Open house 2016

27-06-2016

โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ได้จัดกิจกกรรม “Open House”ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ปกครองและคุณครูได้พบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว ภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานสำหรับเด็กๆ มากมาย เช่น ปราสาทบอล รวมไปถึงการจับของรางวัล การแข่งขันศิลปะวาดภาพบนผืนผ้า และการปั้นดินน้ำมัน

Read more

Activity with Puttisoporn School

27-09-2016

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา อาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเกมส์นันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน เนื่องในงานวันวิชาการขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 Putthisopon School is a government school in Chiang mai which organized an English activity for their students. As Marmara Schools our foreign ...

Read more

You are invited to Science Fair.

26-07-2016

ขอเรียนเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ (Science Fair 2016)  เนื่องด้วยทางโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาได้จัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ (Science Fair) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2559โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนในวิทยาศาสตร์รอบตัว และส่งเสริมความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในรูปแบบการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง นักเรียนและผู้ร่วมงานสามารถร่วมชมการสาธิตการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ และยังสามารถร่วมทำกิจกรรมการทดลองตามความสนใจได้อย่างใกล้ชิด โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งจะนำความสุขความสนุกสนานมาให้ทุกๆคนและรักในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างไม่รู้ลืม Marmara Schools Wichai Wittaya organizes science fair on August 16th, 2016.   Science fairs are one of ...

Read more

Iftar Dinner P.4-6

17-06-2016

งานเลี้ยงละศีลอดสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เมื่อเย็นวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

Primary level 2 Iftar dinner.Thanks to our parents who didn't leave us alone and share their evening with us.

Read more

Farose & Asia Dance

21-06-2016

ขอแสดงความยินดีกับ. ด.ช.ฟาโรส ลักษณาภิรมย์. และด.ญ. อาเซียลักษณาภิรมย์ ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามชมรมยิมนาสติกเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ในรายการCheer leading Championship ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่21/5/59

Congratulations Mr.Farose Luksaphirom and MissAsia Luksaphirom third runner-up in Asian Junior Cheerleading Championship at Japan.

 

Read more

Asean Age Group Open Chess Championship 2016

16-06-2016

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกสากลในรายการ Asean Age Group Open Chess Championship 2016 ได้รับเหรียญประเภททีมได้แก่ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ซึ่งนับเป็นเยาวชนหญิงกลุ่มแรกที่ได้เหรียญรางวัล Asean Age นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมหมากรุกสากลมา  Congratulations Ms.Pariyakul Chuensuwankul second and third place on 17th ...

Read more

Certificate from Institute of Arts

16-06-2016

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อรชพร  จงสุข และ ด.ญ.อชิรญา  อัตถศาสตร์ ที่ผลงานได้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่11 จากการจัดงานของสถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
Congratulations Miss Arachaporn Jongsuk and MissAchiraya Uttasatr that they got Certificate from Institute of Arts 

Read more

Ramadan dinner

10-06-2016

แผนกอนุบาลได้จัดงานรับประทานอาหารเย็น แด่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลขึ้น  ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559 เนื่องในวันละศีลอด ณ โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา
Kindergarten has arranged Ramadan dinner for parents on Friday 10 June 2016 at Marmara wichai wittaya School.

Read more

Toyota Car Dream Art Contest

27-02-2016

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อรถยนต์ในฝันของบริษัทรถยนต์โตโยต้า เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ 2559

Congratulations Miss Achiraya Uttasatr 1st Toyota rich Artist 1st place of art competition in the topic “Toyota Dream Car Art Contest 2016”

 

Read more

No Smoking Day

13-06-2016

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 : บุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้ว แต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะสูบ บางคนเลือกที่จะสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่เท่านั้น และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ‪‎MWEP‬ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์การงดสูบสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรัก ‪#‎ซองบุหรี่แบบเรียบลดภัยเงียบลดโรค‬ (Get ready for plain packaging) #2559 invite people no smoking for health and conservative an environment. No Smoking Day of the ...

Read more

Congratulates athletes rowing

13-06-2016

แสดงความยินดีกับนายเจ๋อหยวน จาง นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาเรือพายประเภททีม (เรือคยัค) แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ระดับประเทศไทย EGAT ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้รับเหรียญรางวัล 3 เหรียญเงิน

Read more

Congratulated swimmer

03-06-2016

มร.อูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล พร้อมแสดงความยินดีกับ นางสาวอริชญ์ศรา หงส์ฤทธิพันุ์ น้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี ผลงาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี 1 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง รายการ Bangkok Swimming 2016 เตรียมร่วมการแข่งขันว่ายน้ำยุวขนโลก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ณ ประเทศไต้หวัน ...

Read more

Creating awareness on the monarchy

13-06-2016

มร.อูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน มอบของที่ระลึกแด่ พตท.จเร ยิ้มจันทร์ หัวหน้าหน่วยสันติบาล จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ และวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิณ โตจิระกุล อาจารย์พสุนิตย์ สาระมาศ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องมัลติมีเดีย Mr. Ugur Eroglu  President give a souvenir to the head ...

Read more

IFLC Certificate

13-06-2016

มร.อูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่ผ่านมา

Mr. Ugur Eroglu  President give Certificate IFLC International Festival of Language and Culture at Australia.

Read more

Teacher Respect Day

09-06-2016

พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-11.00 น. Kindergarten has arrange Teacher Respect Day on Thursday 9 June 2016 At Marmara Wichai Wittaya English Program from 10.00-11.00   ...

Read more

Environment Day

07-06-2016

ฝ่ายอนุบาล โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  Kindergarten had arranged the Environment Day for Kg.Students on 07/06/2016. For keeping the planet clean and how to take care ...

Read more

Visited German

02-06-2016

มร. เมธิน อัสคัน ประธานบริหารโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารด้านการปกครอง การแพทย์ การศึกษา และสื่อมวลชน ศึกษาดูงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ตลอดจนเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆ ณ ประเทศเยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม เมื่อเร็วๆนี้ Mr. Metin Askan the President of Marmara Schools Wichai Wittaya English Program Chiang Mai took the team ...

Read more

Pongnoi School (Opening Ceremony)

02-06-2016

Mr. Ugur Eroglu ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา และนางจันทวรรณ โพธิ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มาร์มาร่า แม่บัวคลี่ สันกำแพง เข้าร่วมพิธีเปิดสนามเครื่องเล่นเด็กของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่บริจาคโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิมาร์มาร่าสามัคคีและเกื้อกูล และโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย คณะพระสงฆ์จากวัดฝายหิน คณะครูอาจารย์รวมทั้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง The opening ceremony of the playground ...

Read more

Awards

International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO) in Georgia

Awarded: Gold Medal (2014), Silver Medal (2015)
Our representative students have achieved the gold and silver medals demonstrating how we can compete at the top level.

 

 

International Sustainable World Energy, Engineering& Environment Project Olympiad

I-Sweeep 2009 in U.S.A. Awarded: Bronze medal, Honorable Mention (2010, 2011, 2014)

The Royal Award. Awarded 2010

The Secondary Section of Wichai Wittaya English Program received the School Royal Award in 2010, presented by Her Royal Highness the Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn. In order to achieve this prestigious award, our Secondary Section had to meet the strict qualifications set by the Ministry of Education at the District, Regional, and National Levels. 

Testimonial

What alumni and parents thoughts

View all

เรามีความประทับใจในโรงเรียน 3 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกัน ด้านแรก คือ วิชาการ โรงเรียนนี้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษ และโรงเรียนยังไม่ลืมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำและทดลองจริง  สอง เรื่องจริยธรรม ความพอเพียง ความสมถะ และเรื่องการยอมรับในความแตกต่าง โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ แต่ว่าทุกคนอยู่กันได้อย่างเข้าใจ สาม คือ โรงเรียนไม่ละเลยความสุขของเด็กๆ ในวิชาพละเด็กๆ ได้วิ่งอย่างมีความสุข ในวิชาดนตรีได้เล่นดนตรี ในวิชาศิลปะก็ได้วาดรูปขีดเขียน ทำให้เด็กมีการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

ผู้ปกครองด.ช.ตันติวุฒิ ลิ้มรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ผู้บริหารปณิภาคลินิก

ความประทับใจของโรงเรียนวิชัยวิทยา หนึ่งโรงเรียนนี้เป็น English Program เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ โดย 1 ห้องก็จะมีครูประจำชั้นทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่าการเรียนรู้เรื่องภาษามีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ทักษะนอกเหนือจากเรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญคือการฟังและการพูด เรื่องที่สองก็คือระบบการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียน เด็กรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนหนังสือ และเรื่องที่สามคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด คุณครูก็มีการประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ผู้ปกครอง ด.ญ.จารุจิรา ลิขิตวัฒนาสกุล นักเรียนชั้นม. 2

นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์

ความประทับใจของผมเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ก็คือ ฝ่ายวิชาการให้ความสนใจกับลูกได้ดี ลูกผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผมประทับใจมากและก็มีความยินดีที่ลูกได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนนี้ 

ผู้ปกครองของ กะรัต สมบูรณ์ นักเรียนชั้นม.2

พินพง สมบูรณ์

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ ขนาดของโรงเรียนจะมีผลกับการดูแลเด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดขึ้น แล้วเมื่อดูห้องเรียนในห้องเรียนมีเด็กไม่มาก และมีคุณครูอยู่ 2 คน และยังมีพี่เลี้ยงคนไทยอีก 1 คนด้วย ประจำอยู่ที่ห้องเลย คุณครูนี่ก็มีคุณครูไทย 1 คนและครูฝรั่ง1 คนนะคะ  ในทัศนคติของดิฉันการเรียนภาษาจะต้องใช้วิธีซึมซับไม่ใช่วิธีท่องจำ การที่มีคุณครูฝรั่งอยู่ในห้องเด็กย่อมต้องได้การพูดไปโดยปริยายและถ้าเด็กไม่ได้คุณครูคนไทย พี่เลี้ยงคนไทยก้อคอยช่วยทำให้เด็กไม่เครียดค่ะ

ผู้ปกครองด.ญ.กัญญาภัทร์ กลั่นนุรัตน์ นักเรียนชั้นป.1

นางกฤษณา กลั่นนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

School Groups

Wichai Wittaya Bilingual School

Pan-Asia International School

Chindamanee School

Siriwat Wittaya